menu search
person
Abdesti bozan şeyler nelerdir? Abdesti bozan durumlar ve haller hakkında bilgi verebilir misiniz?
thumb_up_alt 0 beğenilme thumb_down_alt 0 beğenilmeme
93 gösterim

1 cevap

Abdest Şu Durumlarda İttifak ile Bozulur

-Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbelilere göre idrar, dışkı, yel, mezi ve vedi ile abdesi bozar. Bu hususta dört mezhep ittifak etmişlerdir. [1]    

[2]  اَوْ جَٓاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَٓائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَٓاءَ

[3]   لا يقبل الله صلاة من احدث حتي يتوضا

   

İnsan Vücudundan Çıkan Necis Şeyler Sebebiyle Abdest Bozulur Mu? 

 • İmam Azam Ebu Hanife, İmam Ahmed ve Sufyan es-Sevri ve bazı alimlere göre insan vücudundan çıkan şey necis olduktan neresinden çıkarsa abdesti bozar. [4]
 • İmam Malik ve İmam Şafi’ye göre ise necis olsun, olmasın vücudun iki mutad yerinden çıkan her şey abdesti bozar. [5]

[6]  ان نبي صلي الله عليه و سلم احتجم و صلي و لم يتوضا 

    

Balgam Abdesti Bozar Mı?

 • Tüm mezhepler, balgamın necis olmadığı ve abdesti bozmadığı hususunda müttefiktirler. Hanefi alimlerinden İmam Ebu Yusuf’a göre ise balgam necis olduğundan, ağız dolusu balgam abdesti bozmaktadır. [7]
 • Hanefi mezhebinde kabul edilen görüşe göre balgam tükürük hükmünde sayıldığı için abdesti bozmaz.

İhtilafın sebebi: Balgamın necis olup olmaması hususunda ihtilaf edilmiş olmasıdır.

 

Uyumak Abdesti Bozar mı?

 • Hanefiler, Şafiler, Malikiler ve Hanbeliler'e göre uzanarak uyumak abdesti bozar. [8]
 • Hanefilere göre abdest, sadece uzanarak uyuyan kişiye gerekir. Buna göre makat bölgesi sağlam bir şekilde yere oturtulmuş olarak oturuş pozisyonunda uyumak abdesti bozmaz. [9]
 • Oturarak vb. uyuma şekillerinde ise İmam Malik’e göre eğer uyuma süresi uzun ve ağır ise abdest gerekir, hafif ve kısa olursa gerekmez. [10]
 • Şafilere göre bağdaş kurarak uyuyan kişinin abdesti bozulmaz


[11]  العين وكاءالفه

[12]انما الوضوء علي من نام مطجعن  

[13] من نام فليتوضا 

    

Kadına Dokunmak Abdesti Bozar mı?

 • Hanefilere göre kadına dokunmak abdesti bozmaz, fakat cinsel organında uyanma meydana gelirse bozulur. [14]
 • Şafilere göre kadına dokunmak abdesti bozar. [15]
 • İmam Malik [16]  ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise ancak şehvet ile dokunanın abdesti bozulur. [17]    


  او لامستم النساء

 ان نبي صلي الله عليه و سلم قبل بعض نسائه ثم خرج الي الصلاة و لم يتوضا 

    

Ferce (cinsel organa) Dokunmak Abdesti Bozar mı?

 • Hanefilere göre ferce dokunmak veya makat bölgesine dokunmak abdesti bozmaz. 
 • Şafilere göre elin içi ile ferce (cinsel organa) dokunmak abdesti bozar. 
 • İmam Ahmed b. Hanbel’e göre ise gerek elin içi gerek dışıyla dokunmak abdesti bozar. 
 • İmam Malik’e göre şehvet ile dokunmak abdesti bozar.  

   

  من مس ذكره فليتوضا

  هل هو الا بضعة منك

    

Ateşte Pişen Et Yiyen Kişiye Abdest Gerekir mi?

 • Deve eti dışında, ateşte pişen tüm etleri yiyen kişiye abdestin gerekmediği hususunda alimlerimiz ittifak halindedirler. 
 • Deve eti hususunda ise ihtilaf edilmiştir. Cumhuru ulemaya göre deve eti yiyene de abdest gerekmez.  
 • İmam Ahmed b. Hanbel'e göre ise deve eti yiyene abdest gerekir.  

İhtilafın sebebi: Bu hususta bir nesih durumunun olup olmadığı konusunda ihtilaf edilmesidir.

 

Namazda Gülmek Abdesti Bozar mı?

 • Namazda gülmek namazı bozar. Bu hususunda alimlerimiz müttefiktirler. 
 • Abdestinin bozulup bozulmadığı hususunda ise ihtilaf edilmiştir. Şafiler, Maliki ve Hanbelilere göre namazda gülmek abdeste etki etmez.  
 • Hanefilere göre ise namazda gülmek namazı bozduğu gibi, gülme sesini yanındaki kişi işitirse abdesti de bozar. Ancak gülme sesi kişinin kendisinin işiteceği kadar ise sadece namaz bozulur. Gülme sesi yanındaki kişinin işiteceği kadarsa hem namaz hem de abdest bozulur.

İhtilafın Sebebi: Bu hususta rivayet edilen hadisin sıhhati üzerinde ihtilaf edilmesidir.

    

Cenaze Taşıyanın Abdesti Bozulur mu?

Cumhuru ulemaya göre cenaze taşıyanın abdesti bozulmaz. Bazı Hanbeli alimleri cumhuru ulemadan ayrılarak cenaze taşıyanın abdesti bozulur demiştirler. 

İhtilafın Sebebi: Varid olan hadisin sıhhatinde ihtilaf edilmesidir.

  من غسل ميتا فليغتسل و من حمله فليتوضا


DİPNOTLAR

  [1] Nevevi, Mecmua, 2/4, Bidayetül Müçtehid, 1/107, Muğni, 1/125, İbni Hazm, Muhalla, 1/232

  [2] Maide 6

  [3] Buhari, 6954, Müslim, 2/225

  [4] Bedaiu Sanai, 1/24, Buhuti, Keşşaf, 1/124, Bidayetül Müçtehid, 1/107,

  [5] Nevevi, Mecmua,2/54, Bidayetül Müçtehid, 1/107, İbni Hazm, Muhalla, 1/236

  [6] Darakutni,

  [7] Bidayetül Müçtehid, 1/108

  [8] Hattabi, 1/428 

  [9] Bidayetül Müçtehid, 1/110

  [10] Bidayetül Müçtehid, 1/110

  [11] Ebu Davud 203, İbni Mace 477, Darekutni 1/161, , Albânî İrva 113

  [12] Zeylai, Nasbur Raye, 1/44

  [13] Ahmed 1/111

  [14] Mebsut, 1/65, Bedaiu Sanai, 1/30, İbni Hümam, Fethul Kadir, 1/54 

  [15] Bidayetül Müçtehid, 1/112 

  [16] Bidayetül Müçtehid, 1/112 

  [17] Muğni, 1/142

  [18] Nisa 43

  [19] Ebu Davud, Taharet 1/69

  [20] Muğnil Muhtaç, 1/35, Şevkani, Neylül Evtar, 1/251

  [21] İbni Kudame, Muğni, 1/131, Mardevi, el-İnsaf, 1/151, 

  [22] Bidayetül Müçtehid, 1/115

  [23] İbni Hümam, Fethul Kadir, 1/56

  [24] Malik, Taharet, 2/15, Ahmed, 6/406

  [25] Ebu Davud, Taharet, 1/71, Tirmizi, Taharet 62
  [26] Nevevi, Mecmua, 2/57, Muğnil, Muhtaç, 1/32,  Bedaiu Sanai, 1/32, Mebsut, 1/76, Hattabi, 1/428
  [27] Muğni, 1/138, İbni Hazm, Muhalla, 1/225
  [28] Bidayetül Müçtehid, 1/117
  [29] Nevevi, Mecmua, 2/60, Şafii, el-Umm, 1/35, İbni Kudame, Muğni, 1/135
  [30] Bidayetül Müçtehid, 1/117
  [31] Nevevi, Mecmua, 5/185, Mebsut, 1/82, Bedaiu Sanai, 1/32, Bidayetül Müçtehid, 1/117
  [32] İbni Kudame, Muğni, 1/123, 
  [33] Beyhaki, 1/301, Tirmizi, Cenaiz, 8/17
  [34] Nevevi, Mecmua, 2/21, Muğni, 1/128, Bedaiu Sanai, 1/30, Hattabi, 1/427

thumb_up_alt 0 beğenilme thumb_down_alt 0 beğenilmeme
Hoş geldiniz,

İslami Sorular

sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

17 soru

15 cevap

0 yorum

102 üye

Bumerang - Yazarkafe