menu search
person
Bir soru sor:

islami sorular

İslami Sorular

İslam dini Yüce Allah (cc) tarafından gönderilen tek hak dindir. Dinin sosyal hayat, iş hayatı, miras, evlilik, boşanma, devlet idaresi gibi hayatın her alanına dair ana esasları Kur'an ayetleri ile belirlenmiştir. Kur'an'da ana hatlarıyla belirlenmiş bazı konuların detayları ise Hz. Muhammed (sav) tarafından açıklanmış ve netliğe kavuşturulmuştur. 

Her şeyi Kur'an ve sünnet açıklamamış bazı mevzular da insanlara bırakılmıştır. Yüce Allah insana akıl gibi eşsiz bir nimet bahşetmiştir. Kendisi el-alîm olan Allah (ac) kullarının da kendilerine verilen akıl ile düşünmelerini, yeni fikirler üretmelerini ve dindeki bazı noktaları açıklığa kavuşturmalarını istemiştir. Eğer insan aklını kullanmayacak ve kendisi de bazı meseleleri açıklığa kavuşturmayacaktıysa o halde akıl nimetinin verilmesinin pek bir anlamı olmazdı. Bu bağlamda din insanı geride bırakır fikri de son derece yanlış ve insafsızcadır. 

Nitekim gerek Kur'an ve Sünnette geçen bazı Arapça terimlerin birçok manayı ihtiva etmesi gerekse de günümüzde ortaya çıkmış bazı güncel konular Müslümanların içtihat etmelerini zorunlu kılmıştır. Ortaya yeni islami sorular çıkmış ve bu soruların cevapları aranmıştır. Tıb alanında, biyolojide, astronomide fedakar insanların ortaya çıkıp hayatlarını bu ilimlere adamaları sonucunda bu ilimleri geliştirdikleri gibi din konusunda da fedakâr alimler ortaya çıkmış ve hayatlarını islami sorular ile alakalı cevapları netleştirmeye adamışlardır. Hadislerin sıhhat dereceleri, Kur'an ve sünnetteki geçen bazı arapça kelimelerin farklı manalara gelmeleri gibi sebeplerden alimler bazen farklı görüşler ortaya atmışlarsa da netice itibariyle bu dinin bir zenliği olmuş ve farklı mezhepler ortaya çıkmıştır. Mezhep imamlarının her biri ömürlerini bu işlere adamış ve alanında uzman kimselerdir. Peygamberimiz ve raşid halifelerden sonra yolumuza ışık tutmuş ve yüzbinlerce islami sorulara en uygun cevapları bizim için tesbit etmiş ve günümüze kadar ulaştırmışlardır. Günümüzde de yeni fıkhî meselelerde yine değerli alimler bulunmakta ve sorularımızı açıklığa kavuşturmaktadırlar. 

İslami Sorular olarak bizler de sizlere bu çalışmaları en sade ve anlaşılır bir şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Sizlerde merak ettiğiniz sorularınızı bize iletebilir, verilmiş cevaplara yorum yaparak katkıda bulunabilirsiniz.

İslami Soru-Cevap Sitesi | islamisorular.net

 


Tarafından eklendi @yonetim on 2020.07.10 at 00:12 0 yorum, | Görüntülenme,

No Comments yet

Hoş geldiniz,

İslami Sorular

sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

22 soru

15 cevap

1 yorum

129 üye

Bumerang - Yazarkafe